Loading color scheme

Szeretettel köszöntjük a Patakpart Általános Iskola leendő első osztályos tanulóit!

A 2023/2024-es tanévben induló első évfolyamára felvételt nyert gyermekek névsorát az alábbi linken olvashatják.

Az első szülői értekezletet 2023. június 14-én 17 órakor tartjuk.

Iskolánk a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai és a Budakalászon hitéleti tevékenységet ellátó bevett egyházak képviselőivel történt egyeztetés alapján az alábbi tájékoztatók közzétételével biztosítja a szülők tájékoztatását.

A Magyar Katolikus Egyház tájékoztatója a római katolikus hitoktatásról

A Görögkatolikus Metropólia tájékoztatója a görögkatolikus hitoktatásról

A Magyarországi Református Egyház tájékoztatója a református hitoktatásról

A Magyarországi Evangélikus Egyház tájékoztatója az evangélikus hitoktatásról

A Tan Kapuja Buddhista Egyház erkölcstan oktatásának tájékoztatója

Az iskolánkba újonnan beiratkozó gyermekek esetében a szülő nyilatkozatot tesz, hogy a vallási és világnézeti tekintetben semleges etikaoktatást, vagy a valamely egyház által biztosított hit- és erkölcstan-oktatást választja gyermeke számára. A választás mindig tanévre szól. A szülő választását a következő tanévre vonatkozólag minden év május 20-ig tett írásbeli nyilatkozatával módosíthatja.

 

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A 2023/2024-ES TANÉV ELSŐ ÉVFOLYAMÁRA BEIRATKOZÓ GYERMEKEK SZÜLEI SZÁMÁRA

A tanév rendjéről szóló EMMI rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai: 2023. április 20. csütörtök 08:00 - 18:00-ig, április 21. péntek 08:00 - 17:00-ig

Szülői tájékoztató KRÉTA elektronikus ügyintézéshez

A személyes megjelenés kötelező, de az előzetes online jelentkezés lerövidíti a személyes ügyintézést. A személyes beiratkozáskor az igazolványok alapján ellenőrizzük a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatokat.

A Patakpart Általános Iskola elsősorban az alábbi linken elérhető kötelező felvételi körzetben életvitelszerűen élő gyermekek felvételét biztosítja a szabad férőhelyek erejéig.

A Patakpart Általános Iskola felvételi körzete (kir.hu)

A Váci Tankerületi Központ hirdetménye az alábbi linken olvasható

 

Az előzetes online jelentkezés szülői felülete (Kréta – BÁI) nyílik meg, amelyen a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége lesz, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az általános iskolába: KRÉTA e-Ügyintézés

Az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatót ide kattintva tekintheti meg.

A beiratkozás során az alábbi dokumentumokra lesz szükség:

·        a gyermek személyi azonoságát igazoló hatósági igazolvány

·        a gyermek nevére kiállított TAJ-kártya

·        a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

·        nyilatkozat az életvitelszerű ottlakásról (20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (7-8) szabályozása alapján) - LETÖLTHETŐ

·        nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan - LETÖLTHETŐ

·        nyilatkozat a hit- és erkölcstan vagy etika oktatáson való részvételről (kötelezően választandó) - LETÖLTHETŐ

·        nyilatkozat szakköri keretek közt biztosított angol nyelvoktatáson való részvételről (szabadon választható) - LETÖLTHETŐ

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, a (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e. Utóbbi esetben az igazolványon szereplő lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes védőnőtől kell igazolást leadni arról, hogy a gyermek életvitelszerűen az adott címen él.