Loading color scheme

TÁJÉKOZTATÓ A HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSRÓL

Iskolánk a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai és a Budakalászon hitéleti tevékenységet ellátó bevett egyházak képviselőivel történt egyeztetés alapján az alábbi tájékoztatók közzétételével biztosítja a szülők tájékoztatását.

A Magyar Katolikus Egyház tájékoztatója a római katolikus hitoktatásról

A Görögkatolikus Metropólia tájékoztatója a görögkatolikus hitoktatásról

A Magyarországi Református Egyház tájékoztatója a református hitoktatásról

A Magyarországi Evangélikus Egyház tájékoztatója az evangélikus hitoktatásról

A Tan Kapuja Buddhista Egyház erkölcstan oktatásának tájékoztatója

Az iskolánkba újonnan beiratkozó gyermekek esetében a szülő nyilatkozatot tesz, hogy a vallási és világnézeti tekintetben semleges etikaoktatást, vagy a valamely egyház által biztosított hit- és erkölcstan-oktatást választja gyermeke számára. A választás mindig tanévre szól. A szülő választását a következő tanévre vonatkozólag minden év május 20-ig tett írásbeli nyilatkozatával módosíthatja. A nyilatkozat letölthető.