Loading color scheme

BEIRATKOZÁS A 2022/2023-AS TANÉV ELSŐ ÉVFOLYAMÁRA

A 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet 7.§ alapján a 2022/2023-as tanév első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni.

A Patakpart Általános Iskola elsősorban az alábbi linken elérhető kötelező felvételi körzetben életvitelszerűen élő gyermekek felvételét biztosítja a szabad férőhelyek erejéig.

A Patakpart Általános Iskola felvételi körzete (kir.hu)

 

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A 2022/2023-AS TANÉV ELSŐ ÉVFOLYAMÁRA BEIRATKOZÓ GYERMEKEK SZÜLEI SZÁMÁRA

A tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai: 2022. április 21-22. (csütörtök és péntek) 8:00-18:00

A személyes megjelenés kötelező, de az előzetes online jelentkezés lerövidíti a személyes ügyintézést. A személyes beiratkozáskor az igazolványok alapján ellenőrizzük a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatokat.

Az előzetes online jelentkezés szülői felülete (Kréta – BÁI) 2022. április 6-án (szerdán) nyílik meg, amelyen a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége lesz, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az általános iskolába: https://eugyintezes.e-kreta.hu/

Az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatót ide kattintva tekintheti meg.

A beiratkozás során az alábbi dokumentumokra lesz szükség:

·        a gyermek személyi azonoságát igazoló hatósági igazolvány

·        a gyermek nevére kiállított TAJ-kártya

·        a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

·        nyilatkozat az életvitelszerű ottlakásról (20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (7-8) szabályozása alapján) - LETÖLTHETŐ

·        nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan - LETÖLTHETŐ

·        nyilatkozat a hit- és erkölcstan vagy etika oktatáson való részvételről (kötelezően választandó) - LETÖLTHETŐ

·        nyilatkozat szakköri keretek közt biztosított angol nyelvoktatáson való részvételről (szabadon választható) - LETÖLTHETŐ

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, a (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e. Utóbbi esetben az igazolványon szereplő lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes védőnőtől kell igazolást leadni arról, hogy a gyermek életvitelszerűen az adott címen él.